43 thoughts on “Tập TAY TO không lo súng ngắn | Series Home Workout | #LHWorkout

  1. Anh anh!! ! tay em khá to, còn 1 tay thì nhỏ bình thường anh ạ, Tập ngực đồ gì em cũng cảm thấy bị lệch, cách nào để tập cho 2 tay to bằng nhau vậy anh, anh có thể làm video hường dẫn cho những người mới như em được chứ ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *